Tin tức

NHỮNG CHÚ Ý TĂNG TUỔI THỌ ACQUY
10/13/2016 4:53:00 PM

- Khi sử dụng những thiết bị tiêu tốn nhiều điện như: Quạt gió điều hòa, Hệ thống âm thanh… hãy để cho động cơ chạy không tải.
- Nếu không sử dụng xe trong khoảng thời gian dài, hãy tháo cáp âm của ắc quy để tránh phóng điện.
- Khi khởi động xe nên tắt đèn pha để dành năng lượng của ắc quy cho việc phóng điện khởi động xe.
- Khi để xe qua đêm lưu ý:
+ Các cửa xe (kể cả cốp xe, ca pô, cửa hậu) được đóng chặt. Kiểm tra bằng đèn báo mở cửa trên bảng táp lô.
+ Các phụ tải đã tắt hẳn (đèn pha, đèn sương mù, radio, DVD).
- Đối với ắc quy nước thường xuyên kiểm tra mức dung dịch ắc quy, nếu thiếu hãy tới đại lý gần nhất để được bổ sung bằng nước cất.
- Đối với ắc quy khô, theo dõi tinh trạng ắc quy khô qua mắt cảnh báo đặt trên mặt ắc quy.

 
1/11/2017 1:37:19 PM

 
11/1/2016 4:08:42 PM

 
10/21/2016 2:24:48 PM

 
10/19/2016 1:35:55 PM

 
10/19/2016 1:28:49 PM

 
10/19/2016 1:20:58 PM

 
10/14/2016 4:24:11 PM

 
10/13/2016 4:54:15 PM

 
10/13/2016 4:54:10 PM

 
10/13/2016 4:54:04 PM

 
10/13/2016 4:53:55 PM

 
10/13/2016 4:53:49 PM

 
10/13/2016 4:53:42 PM

 
10/13/2016 4:53:29 PM

 
10/13/2016 4:53:22 PM

 
10/13/2016 4:53:16 PM

 
10/13/2016 4:53:10 PM

 
10/13/2016 4:53:05 PM

 
10/13/2016 4:53:00 PM